GARANTIA DE SEGURETAT I PRIVACITAT

 

Compra Segura

Pastisseria Àger SL garanteix a tots els seus usuaris i clients la SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT de totes les dades facilitades. El nostre sistema de pagament electrònic està adscrit a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de PayPal.

 

Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la major seguretat de les mateixes, no podent ser interceptades mentre són transmeses per la xarxa. La pantalla on l’usuari introdueix les dades referents a la seva targeta de crèdit procedeix directament de l’entitat bancària acreditada (PayPal) que és qui les rep. El sistema d’encriptació SSL dóna total seguretat de transmissió de les dades a través de la xarxa. Per tal d’oferir una total seguretat als seus clients, les dades del pagament són transmeses de forma encriptada directament a PayPal, en cap moment Pastisseria Àger SL té coneixement d’aquestes dades.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Pastisseria Àger SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a Pastisseria Àger SL, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat d’informació i comercialització dels productes oferts al Portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries per mitjans electrònics o postals, que poden ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada.

 

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recopilades durant la navegació al Portal, o proporcionades mitjançant l’ompliment de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes comprats, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal esmentat en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades pel lliurament dels Productes, excepte per la realització de comandes, en tal cas Pastisseria Àger SL informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessari la seva inclusió per la formalització de la comanda, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, al ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

 

L’Usuari podrà exercitar, respecte les dades recopilades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la següent adreça: Pastisseria Àger SL, Dpt Atenció al Client, Avda. de la Vila, 7 local, 08180, Moià, Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça: info@pastisseriaager.comI. Condicions generals de contractació

1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Pastisseria Àger SL, amb domicili a Avda. de la Vila, 7 local, 08180, Moià i amb N.I.F: B-64803919 (d’aquí en endavant Pastisseria Àger) i els tercers (d’aquí en endavant Usuaris) que utilitzin el portal d’internet www.pastisseriaager.com (d’aquí en endavant el Portal), així com els tercers que contractin els productes oferts a través del mateix. Pastisseria Àger es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense previ avís, i en qualsevol moment la presentació i configuració del Portal.

1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que hi ha establert en la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en el desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Firma Electrònica i quantes disposicions legals resultin de l’aplicació.

1.3 Per la utilització del Portal Pastisseria Àger, Vostè adquireix la condició d’Usuari. Tant la visita com la utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals, així com en el seu cas, a les Condicions Particulars que, en el seu cas, regeixin l’adquisició.

1.4 Pastisseria Àger podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació de dites modificacions en el Portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal o a l’adquisició de qualsevol bé ofert en el Portal.

 

II. Productes oferts. Sistema de compra.

2.1 Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran a la pantalla. Així mateix apareixeran en pantalla les despeses de l’enviament al domicili de l’Usuari dels productes, que serà sempre per compte del comprador. Aquests productes estaran disponibles per la seva venda fins a final d’existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i amb IVA i són els vigents, excepte error mecanogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Pastisseria Àger es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixin al Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, Pastisseria Àger podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes als inclosos en el Portal, entenent-se, excepte que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran per les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Pastisseria Àger es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

 

2.2 Per adquirir els productes oferts en el Portal, Pastisseria Àger sol·licitarà als Usuaris que es registrin. Els Usuaris hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran de complimentar les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:

-Complimentació complerta del formulari electrònic que en cada moment aparegui en el Portal seguint les instruccions indicades en el mateix.

-Prémer el botó “Acceptar”.

-Recepció al compte de correu electrònic de l’Usuari del “Nom d’usuari” i la “Contrasenya”.

El nom d’usuari i la Contrasenya són de caràcter personal i intransferible. E Pastisseria Àger podrà efectuar, amb l’adequat preavís, modificacions en el nom d’usuari i/o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la validesa.

2.3Un cop s’hagi registrat l’Usuari, i per tal de procedir amb la compra dels Productes, haurà d’afegir el producte que desitgi a la Cistella de Compra, segons les indicacions recollides a la pantalla, complimentant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a Pastisseria Àger, el que suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com en el seu cas les Condicions Particulars existents. Pastisseria Àger, situat a Avda. de la Vila, 7 local, 08180, Moià. 2.4 Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans de que transcorrin trenta (30) dies des de l’execució de la compra, el Departament de Facturació Pastisseria Àger remetrà a l’Usuari comprador al domicili assenyalat en el formulari la corresponent factura. La confirmació de comanda remesa per Pastisseria Àger no tindrà validesa com factura, només com comprovant de compra.

 

III: Forma de pagament, lliurament i devolució de les comandes.

 

3.1 El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, les quals apareixeran a la pantalla, es realitzarà mitjançant targeta de crèdit.

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin a la pantalla, proporcionant la següent informació:

 

-Número de targeta.

-Data de caducitat.

 

Com a sistema de pagament electrònic, PASTISSERIA ÀGER està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de PayPal. Totes les dades proporcionades a tals efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat de les mateixes.