MODALITATS D'ENVIAMENT

 

Les comandes realitzades s’entregaran en el territori espanyol (Península) en un termini aproximat de 24-48 hores, sempre i quan les comandes es realitzin abans de les 14.00 hores del dijous, en aquest cas, s’enviaran el dilluns ja que l’empresa de transport no reparteix durant el cap de setmana, i per política d’empresa preferim que la mercaderia estigui al nostre magatzem, on tenim les condicions ideals de conservació.

 

Península

El cost d’enviament peninsular, serà calculat al finalizar la comada, abans de pagar el programa li calculara depenen de la destinació i el pes. El termini de lliurament de 24-48 hores.

 

Illes Balears

A les Balears, el termini de lliurament és de 2-3 dies hàbils. El cost de l’enviament, serà calculat al finalizar la comada, abans de pagar el programa li calculara depenen de la destinació i el pes.

 

Per qualsevol excepció a aquestes modalitats d’enviament, els clients poden consultar-ho amb el nostre Centre d’Atenció al Client (tel: 938 301 372, e-mail: info@pastisseriaager.com)

 

GARANTIA DE SEGURETAT I PRIVACITAT

 

Compra Segura

Pastisseria Àger SL garanteix a tots els seus usuaris i clients la SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT de totes les dades facilitades. El nostre sistema de pagament electrònic està adscrit a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de PayPal.

 

Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la major seguretat de les mateixes, no podent ser interceptades mentre són transmeses per la xarxa. La pantalla on l’usuari introdueix les dades referents a la seva targeta de crèdit procedeix directament de l’entitat bancària acreditada (PayPal) que és qui les rep. El sistema d’encriptació SSL dóna total seguretat de transmissió de les dades a través de la xarxa. Per tal d’oferir una total seguretat als seus clients, les dades del pagament són transmeses de forma encriptada directament a PayPal, en cap moment Pastisseria Àger SL té coneixement d’aquestes dades.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Pastisseria Àger SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a Pastisseria Àger SL, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat d’informació i comercialització dels productes oferts al Portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries per mitjans electrònics o postals, que poden ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada.

 

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recopilades durant la navegació al Portal, o proporcionades mitjançant l’ompliment de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes comprats, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal esmentat en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades pel lliurament dels Productes, excepte per la realització de comandes, en tal cas Pastisseria Àger SL informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessari la seva inclusió per la formalització de la comanda, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, al ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

 

L’Usuari podrà exercitar, respecte les dades recopilades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la següent adreça: Pastisseria Àger SL, Dpt Atenció al Client, Avda. de la Vila, 7 local, 08180, Moià, Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça: info@pastisseriaager.comI. Condicions generals de contractació

1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Pastisseria Àger SL, amb domicili a Avda. de la Vila, 7 local, 08180, Moià i amb N.I.F: B-64803919 (d’aquí en endavant Pastisseria Àger) i els tercers (d’aquí en endavant Usuaris) que utilitzin el portal d’internet www.pastisseriaager.com (d’aquí en endavant el Portal), així com els tercers que contractin els productes oferts a través del mateix. Pastisseria Àger es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense previ avís, i en qualsevol moment la presentació i configuració del Portal.

1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que hi ha establert en la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en el desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Firma Electrònica i quantes disposicions legals resultin de l’aplicació.

1.3 Per la utilització del Portal Pastisseria Àger, Vostè adquireix la condició d’Usuari. Tant la visita com la utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals, així com en el seu cas, a les Condicions Particulars que, en el seu cas, regeixin l’adquisició.

1.4 Pastisseria Àger podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació de dites modificacions en el Portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal o a l’adquisició de qualsevol bé ofert en el Portal.

 

II. Productes oferts. Sistema de compra.

2.1 Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran a la pantalla. Així mateix apareixeran en pantalla les despeses de l’enviament al domicili de l’Usuari dels productes, que serà sempre per compte del comprador. Aquests productes estaran disponibles per la seva venda fins a final d’existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i amb IVA i són els vigents, excepte error mecanogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Pastisseria Àger es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixin al Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, Pastisseria Àger podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes als inclosos en el Portal, entenent-se, excepte que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran per les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Pastisseria Àger es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

 

2.2 Per adquirir els productes oferts en el Portal, Pastisseria Àger sol·licitarà als Usuaris que es registrin. Els Usuaris hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran de complimentar les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:

-Complimentació complerta del formulari electrònic que en cada moment aparegui en el Portal seguint les instruccions indicades en el mateix.

-Prémer el botó “Acceptar”.

-Recepció al compte de correu electrònic de l’Usuari del “Nom d’usuari” i la “Contrasenya”.

El nom d’usuari i la Contrasenya són de caràcter personal i intransferible. E Pastisseria Àger podrà efectuar, amb l’adequat preavís, modificacions en el nom d’usuari i/o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la validesa.

2.3Un cop s’hagi registrat l’Usuari, i per tal de procedir amb la compra dels Productes, haurà d’afegir el producte que desitgi a la Cistella de Compra, segons les indicacions recollides a la pantalla, complimentant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a Pastisseria Àger, el que suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com en el seu cas les Condicions Particulars existents. Pastisseria Àger, situat a Avda. de la Vila, 7 local, 08180, Moià. 2.4 Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans de que transcorrin trenta (30) dies des de l’execució de la compra, el Departament de Facturació Pastisseria Àger remetrà a l’Usuari comprador al domicili assenyalat en el formulari la corresponent factura. La confirmació de comanda remesa per Pastisseria Àger no tindrà validesa com factura, només com comprovant de compra.

 

III: Forma de pagament, lliurament i devolució de les comandes.

 

3.1 El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, les quals apareixeran a la pantalla, es realitzarà mitjançant targeta de crèdit.

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin a la pantalla, proporcionant la següent informació:

 

-Número de targeta.

-Data de caducitat.

 

Com a sistema de pagament electrònic, PASTISSERIA ÀGER està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de PayPal. Totes les dades proporcionades a tals efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat de les mateixes.

 

3.2 PASTISSERIA ÀGER s’obliga a entregar els béns comprats per l’Usuari, en el domicili del comprador assenyalat a tal efecte en el formulari de comanda (no s’entregaran productes en apartats de correu ni locutoris), en el termini més breu possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses de lliurament dels béns comprats, seran abonades pel Comprador.

3.3 PASTISSERIA ÀGER no accepta devolucions.

 

IV. Política de protecció de dades de caràcter personal

 

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Pastisseria Àger SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a Pastisseria Àger SL, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat d’informació i comercialització dels productes oferts al Portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries per mitjans electrònics o postals, que poden ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada.

 

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recopilades durant la navegació al Portal, o proporcionades mitjançant l’ompliment de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes comprats, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal esmentat en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades pel lliurament dels Productes, excepte per la realització de comandes, en tal cas Pastisseria Àger SL informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessari la seva inclusió per la formalització de la comanda, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, al ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

 

L’Usuari podrà exercitar, respecte les dades recopilades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la següent adreça: PASTISSERIA ÀGER SL, Dpt Atenció al Client, Avda. de la Vila, 7 local, 08180, Moià, Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça: info@pastisseriaager.com

 

V. Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició d’hiperenllaços

 

5.1Tots els continguts que es mostren en el Portal i en especial dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PASTISSERIA ÀGER o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Portal.

5.2 En cap cas s’entendrà que es concedeixi llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels citats drets ni es confereix cap dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els citats continguts sense la prèvia autorització expressa de PASTISSERIA ÀGER o dels titulars corresponents. 5.3 No es podrà establir cap vincle a www.pastisseriaager.com des de qualsevol altre web sense el previ avís i exprés consentiment de PASTISSERIA ÀGER.

 

VI. Responsabilitat de PASTISSERIA ÀGER

6.1 PASTISSERIA ÀGER SL, únicament respondrà als danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació fraudulenta de la mateixa. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l’adquisició dels productes es realitza sota el seu risc i la seva responsabilitat.

6.2 PASTISSERIA ÀGER no es fa responsable dels prejudicis que es puguin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

 

-Interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els equips informàtics dels Usuaris, motivats per causes alienes a PASTISSERIA ÀGER, que impedeixin o retrassin la realització de les comandes o la navegació pel Portal;

-Retrassos o bloquejos en l’ús causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a PASTISSERIA ÀGER;

-Les divergències de la informació, documentació i/o demés contingut del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;

-De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes imputables a PASTISSERIA ÀGER, degudes a l’Usuari, a tercers, o a causes de força major.

 

6.3 PASTISSERIA ÀGER no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Servei. En particular PASTISSERIA ÀGER no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

VII. Obligacions de l’Usuari

 

7.1 Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el Portal i obrar sempre conforme la Llei, a les bones costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, fer malbé o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de PASTISSERIA ÀGER, els seus proveedors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

7.2 Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a la obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal, així com en l’adquisició dels Productes a:

 

-En el cas de registrar-se, l’Usuari s’obliga a proporcionar dades reals i a mantenir-les actualitzades.

 

-No introduir, emmagatzemar o difondre a o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

 

-No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordenador, dades, virus, codis, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar desperfectes en el Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de PASTISSERIA ÀGER, de qualsevol Usuari, dels proveedors de PASTISSERIA ÀGER o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-li qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

 

-A custodiar adequadament el seu nom d’Usuari i la contrasenya, com elements identificadors i habilitadors per l’accés a la compra de productes, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells a tercers, assumint la responsabilitat pels danys i prejudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment, l’Usuari es compromet a comunicar a PASTISSERIA ÀGER, amb la major rapidesa possible, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés al nom d’usuari i/o la contrasenya per un tercer.

 

- No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

 

- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització o adquisició de qualsevol dels Productes, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

 

- No destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de PASTISSERIA ÀGER, els seus proveedors o tercers.

 

- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 

VIII.Comunicacions

 

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per qualsevol comunicació que sigui precisa entre PASTISSERIA ÀGER i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se al servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviant un missatge a info@pastisseriaager.com) o mitjançant comunicació escrita al Departament d’Atenció al Client de PASTISSERIA ÀGER SL, Avda. de la Vila, 7 local, 08180, Moià.

 

Les comunicacions de PASTISSERIA ÀGER a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se al Portal.

 

IX. Legislació Aplicable. Arbitratge.

 

9.1 El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el que hi ha exposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

9.2 En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre tal discrepància o reclamació dins del termini màxim de (1) mes contant a partir de la data en que qualsevol d’aquestes notifiqui formalment a l’altre que ha sorgit la discrepància o notifiqui la reclamació.

Pel suposat cas de que la discrepància o la reclamació no es resolgués dins el termini màxim assenyalat, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol llei que pugui correspondre’ls, sotmeten la decisió de l’assumpte plantejat a Arbitraje Institución de la Asociación Española de Arbitraje Tecnológico (ARBITEC), a la que se li recomana l’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres d’acord amb el seu Reglament i els seus Estatuts.

 

Igualment les parts s’obliguen a acceptar i complir la ressolució continguda en la decisió arbitral que es dicti. Si l’arbitratge no arribés a realitzar-se de mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a la seva pròpia llei, si aquesta fos una altra.

 

 

 

 

 

 

 

AVÍS LEGAL

 

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil PASTISSERIA ÀGER, S.L., CIF: B-64803919.

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.pastisseriaager.comi mantindrà actualitzada la informació que faciliti a PASTISSERIA ÀGER, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a PASTISSERIA ÀGER, S.L. o a tercers.

 

PASTISSERIA ÀGER, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de PASTISSERIAÀGER, S.L.

 

Amb els límits establerts a la llei, PASTISSERIA ÀGER, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet de PASTISSERIAÀGER, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d´ Internet de PASTISSERIAÀGER, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PASTISSERIAÀGER, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PASTISSERIAÀGER, S.L.

 

Així mateix, per accedir als serveis que PASTISSERIA ÀGER, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de PASTISSERIAÀGER, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Avda de la Vila 7 Bx, 08180, Moià (Barcelona) o be, enviar un correu electrònic a info@pastisseriaager.com. Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que PASTISSERIA ÀGER, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a PASTISSERIA ÀGER, S.L., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@pastisseriaager.com, manifestant la seva voluntat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Els continguts proporcionats per PASTISSERIA ÀGER, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de PASTISSERIAÀGER, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. PASTISSERIA ÀGER, S.L. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el PASTISSERIA ÀGER, S.L. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a PASTISSERIA ÀGER, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

 

PASTISSERIA ÀGER, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, PASTISSERIA ÀGER, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. PASTISSERIA ÀGER, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

 

PASTISSERIA ÀGER, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

 

En cap cas PASTISSERIA ÀGER, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

 

PASTISSERIA ÀGER, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("link") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. PASTISSERIA ÀGER, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de PASTISSERIAÀGER, S.L. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

 

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´ accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció d´ impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, PASTISSERIA ÀGER, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de PASTISSERIAÀGER, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de PASTISSERIAÀGER, S.L., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per PASTISSERIA ÀGER, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de PASTISSERIA ÀGER, S.L. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PASTISSERIAÀGER, S.L.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.